OPERACE: Slavnosti Svobody 2014

MÍSTO: Plzeň, ČR

DATUM: 2. - 4. 5. 2014

ÚČASTNÍCI: Mopic, Dibi, Dibi starší