OPERACE: Oslava 100. výročí narození O. Hrubého Nová Paka

MÍSTO: Nová Paka, ČR

DATUM: 1. 11. 2013

ÚČASTNÍCI: Mopic, Dibi

Město Nová Paka spolu s rodinou O. Hrubého a AČR uspořádalo oslavy 100. výročí narození tohoto novopackého rodáka. Spolu s námi se oslav zúčastnili také Filip Procházka z 276th Sqdn. a Pepa Jahn z Plzně.

Oslavy začaly pietní vzpomínkou na hřbitově u hrobu O. Hrubého a pokračovaly u domu rodiny Hrubých, na kterém byla odhalena pamětní deska a kde zahrála kapela skotských dudáků. Po obědě proběhla v muzeu vernisáž výstavy o O. Hrubém, na kterou jsme zapůjčili 3D exponáty z našich sbírek. Oslavy vernisáží ale zdaleka nekončily, protože program byl naplánovaný až do večera. Z muzea jsme se přesunuli do místního gymnázia, kde byly připravené přednášky na téma čs. pilotů ve Velké Británii. Kromě jiných vystoupil také známý historik Jiří Rajlich s komentovaným promítáním záběrů, natočených u našich perutíi. Po skončení přednášek pokračoval program v kulturním středisku koncertem dixielandové kapely, spojeným s rautem. Den jsme zakončili v místním kině, kde jsme před promítáním filmu Nebeští jezdci návštěvníkům udělali s Dibim komentovanou ukázku výstroje letců RAF. Pak už jen následovala cesta domů.

Oslavy se pořadatelům velice povedly a byly více než důstojnou připomínkou osobnosti Otakara Hrubého.

FOTOGALERIE

Více článků...