OPERACE: Vzpomínková akce Čelákovice 2012

MÍSTO: Čelákovice, ČR

DATUM: 23. 6. 2012

ÚČASTNÍCI: Mopic, Iveta, Četník, Dibi

Vedení města Čelákovice si vyžádalo naši účast na vzpomínkovém aktu k 70. výročí smrti Aloise Vašátka s tím, že kromě čestné stráže během pietního aktu připravíme také výstavku exponátů z našich sbírek.

Akce začala položením věnců k pamětní desce na rodném domě Aloise Vašátka, a poté pokračovala v místní ZUŠ kulturním programem a přednáškou spojenou s besedou s Pavlem Vančatou, autorem několika knih o našich letcích. Součásti programu byla také již zmíněná výstavka součástí výstroje a předmětů denní potřeby našich pilotů RAF.

Fotogalerie

Více informací: http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/prave-menu/archiv_novinek/2012/5502.html

Více článků...